Диви дол - актуално, Емисеа 2

Информационен бюлетин на Вела Тропоската

radiotochka 02

- Драги дивидолчанье и други жителе на поречеето! – Имам удоволствеето да ви представим фтората новинарска кореспонденцеа на „Диви дол - актуално“.

Времето:

Я като ви казах вчера издзаранка, че дуа ветър откъде Жлъто бръдо, вие що ме не послушаате, не мом да разберем. Божо Цифуняко големо тегло е теглил. Бил у Рачова падина с козите и един гръм така изтрескал до ньего, че и до день дньешен не чуе. Я му приказвам, оти сакам да зеем от ньего интервю, та да даде информацеа от местото на събитеето. Макя! Размаиня ониа ръце, бие се по ушите, като са заглъънали. Пропаднала работа.


Иначе баба Фроска даде конкретика връз тва къв ше бъде метереологичнио спектър днеска. Облачно, ама нема да вали. Мое само да проръси тук-таме, но не си мислете, че ше е нещо кой знаа кво. Те така те, колко да капне и да ни развали настроенеето за обикаянье по природньи забележителносте. Доколко изобщо имаме такова. Та, ако имате възможнус, седете си домаска.
Кък казах, прогнозата е на баба Фроска от предпоследнята къща у горнио край на Диви дол.

Спорт:

Кък мое и да знаате, мунчетата от Долната маала предизвикаха другарете си из баирете, та да премерат сили у футболна среща на стадионо. Даже и окосиа кво имаше трева по ньего и я изкараа с каруцата на Биби Цветнио. Мачо завръши осам на осам. По пет гола за двата отборе вкараа Киро Ситнио и Аврам Беснио, стълкновениа немаше, изключая неколкото песници у врато на съдеата Ранко Ефтимов, къде свири три дузпи, две от които несъществуващи. Лично съм била там, мом да гарантирам.

Из живото:

Жею Пековио прекарал една каруца плавени камънье у дома си, та да си дига дзид. Оно по постановленее на Общината тва е забранено. Порди таа причина, а и зарди перманентнио му спор с кмето на селишната система, он бил принудень от властете да връне сичкио камичок на изходна позицеа. Горе, у Рачова падина, баш поди Великовото бранище.

Малин Хитлера от Крадни брег дири десетина, по ньеговите думи, човека, та да му опраат вадата, къде минува покрай къщата му, ама е запущена от има-нема две десетилетеа. Дава по дваесе лева надница на калпак. Нема особен интерес, та ако сакате, зафащайте се, има поне за десетина деня работа.
Райно Комбайно прегазил една лисица на пъто от Градо за тука. Имал проблеме с органьете на редо, оти Кирчо Палецайо го засекъл на завойо поди Пенин мост. Дваесе лева му е коствало. Кирчо Полецайо ги изарчил за карамфил, къде подарил на жена си, два телешки стека и дванаесе вурстеча за припичанье на скара. Е, наложило му се да додаде йоз ньего си седам и педесе и три, оти му требвали и неколко кенчета бира, та да прокара.

Севда Щръбавата видела енело, по собствените й думи. Било некъв сурусинкяв обект, къде се явил у небото меджу дваесе и три и нула часо. Она първо си помислила, че е кемтрейлс, после отдала наличеето на тва явленее на чернобилската авареа, ама после ѝ станало ясно, че нема кво друго да е, освен опит на чуждоземни цивилизации да се свръжат с назе. Ако сакате ѝ вервайте, я съм новинар и немам право да зимам отношенее по въпросо.

И накраю нещо юбопитно: Кабир Беди, тоа, къде игра „Сандокан“ през седемдесетте годиньи на миналио век, има намеренее да си купува къща у Крадни брег. Сградата е на председатело на СелКопа Гюро Михайлов, а юбопитното е, че Кабир Беди е изказал намеренеата си да я срути до основи и да построи нещо като Тадж Махал, ама само една от ония двете скудоумни убавиньи, оти му не стигат средства, ресурсе и работна ръка.

С вазе беше Вела Арнаудова - Тропоската


Oще емисии има те тука те:

Емисеа 01


Още за Диви дол има в "Северозападен романь", "Автономията????", "Май ше ни бъде...", а тех ги има те тука те: МАГАЗИН.