Диви дол - актуално, Емисеа 9

Информационен бюлетин на Вела Тропоската

radiotochka 09

- Драги дивидолчанье и други жителе на поречеето! – Имам удоволствеето да ви представим деветата новинарска кореспонденцеа на „Диви дол - актуално“.

Времето:

Ебем тва за време. С извинение, ще ли ми простите за вулгарнио език? Я, коги се дигне или спадне атмусферното налеганье, и ми става едно такова, че се превръщам у шеснаесе годишень оранен мачък. Демек, не щем да мръдам нанигде. Само лежим и приклапам очи поди юрганьо, а за външнио свет ми е през… айде, чък толко нецензурни нема да ставаме, все пак сме уважавана медиа.

Кък казах, свило се е отсегде. А да завали, а – не. Не моеш да го разбереш и да земеш правилно решенее кък да структурираш деньо си. Чудим се накъде да фанем, чесну ви думам. Ако питате мене, седете си дом или на работните места, ама ако ви се налага да излазате, земете си един чадър или поне найлон с подходящи размери, та да ви покрие главата и плешките. 

Спорт:

Длъгоочекваньото пехливанско сборванье между Къцо Чекалото и Качо Злио се състоя на Горнята Тутма точно у девет и триесе, кък се беха разбрали. Знаате, че я не съм млого сексуалня, ама при такъва гледка нема кък да се не сгрее нещо на една пегя поди пъпо ти. Ако сте гледали кеч, ше ме разберете правилно. Мъжки тела, омазани с оливо, само по долньи гащи, мускуле се пребатат поди кожата, боси у таа мръзлица… Ммм… Кък и да е. Къцо Чекалото префръли Качо Злио на суплес йоще кък се подфанаа. Оня си падна на врато, но се освести веднъга и с изненадваща подсечка причини на Къцо сериозна излагацеа, оти он кюфна у една локва. После мачо пак се обръна, макар и съдиата да рече, че Чекалото неправомерно е вкючил у бою и лакъто си, та съсем умишлено да разбие носо на Злио. Добре, ама Качо му го връна с колено у ташацете. У крайна сметка след около седам минути и тринаесе секунди величавио двубой завръши при равен резултат, след произнасяньето на следните реплики: - Айде, заеби… - Дай да пушиме по цигара и да се облачаме, че нещо заладне, а сме се изпотили на копилета.

От живото:

Ше спестим името на гражданино, по-скоро на гражданкята, а най-точно на селянката, оти си е за срамотиите. Неназованото лице Х имало неблагоразумеето и посюшало съвет на известна основно с нищо, осен с извеснустта си телевизионна водеща и практикувало уринотерапеа. Въпреки препоръките, у които изрично се отбелезва, че пиеньето на пикня ше даде резултат след десет до четирнаесе дена, на неспоменатото лице ич му не арексало на вкус, фанало го гад и, след спонтанно повръщанье, отказало да се занимава повече с подобен вид леченее само зарди едната хрема.

Сирма Лудата дари на Читалището двеста и дваесе книги. Верно, повечето събрани съчиненеа на тоа и оня комуняга, ама има и такива, къде са ценни, вкючително и изданее на големите етнографе братя Миладинови от началото на миналио век. Безспорно обаче най-голем интерес би предизвикало, ако у наше село не сте свите толко заспали, пръвото изданее на „Гераците“ на Елин Пелин от 1911-а годинь. За секи сючай, ако некой все пак се сети да я чете, да си знаате, че мое да се изнаса от Читалището само през трупо ми, а и тогива ше вампирясам и ше се нафрълим с рогите напреде. И бракята, и герацете се четат само пред погледо ми, у фоайето. Ше напраим кафе, нема проблем. Но мръданье никакво. Тва е нацеонално културно наследство, ебете се у дреите! Откво ми затрихте пръвото изданее на „Под игото“, не щем и да знам за даванье на ценна летература на доверее.

А, забраих да изкажем огромни благодарносте на целио Диви дол и лично на мене си къде госпожа Сирма Лудата, вдовица на Гергин Апапино, къде го умори без време преди има-нема четиресе годиньи, порди неоспоримо чиятио си характер.

---

И още нещо! Повече за нашето село мое да прочетете у трудовете на Торлака "Северозападен романь", "Автономията????" и "Май ше ни бъде...". Вижте ги у МАГАЗИНО.

---

Диви дол актуално/ Емисеа 01
Диви дол - актуално/ Емисеа 02
Диви дол - актуално /Емисеа 03
Диви дол - актуално/ Емисеа 04
Диви дол - актуално / Емисеа 05
Диви дол - актуално/Емисеа 06
Диви дол - актуално/ Емисеа 07
Диви дол - актуално/Емисеа 08


С вазе беше Вела Арнаудова-Тропоската..